SuDS Hệ thống thoát nước bền vững là gì

Suds

1. Tạo ra hệ thống thoát nước bền vững là bắt Buộc, Ý Nghĩa Đối Với Ngành Xây Dựng Ở Vương Quốc Anh 

Hệ thống thoát nước bền vững quản lý nước mặt chảy ra từ các dự án phát triển theo cách mô phỏng các quy trình thoát nước tự nhiên. SuDS đã trở thành bắt buộc đối với hầu hết các dự án mới ở Wales và Scotland trong vài năm qua nhưng giờ đây, chúng cũng sẽ trở thành bắt buộc đối với các dự án mới tại England. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của việc bắt buộc SuDS đối với ngành xây dựng ở Vương Quốc Anh.

2. SuDS là gì? 

Suds
SuDs – mô hình thoát nước bền vững

SuDS bao gồm một loạt các kỹ thuật thoát nước được thiết kế để quản lý nước mặt một cách bền vững. Các kỹ thuật này bao gồm:

 • Đường nền thấm – cho phép nước thấm vào lòng đất thay vì chảy ra khỏi bề mặt. 
 • Thu thập nước mưa – thu thập và lưu trữ nước chảy từ mái nhà để sử dụng sau này. 
 • Mái xanh – mái có cây cỏ hoặc thảm thực vật giúp hấp thụ và bay hơi nước mưa. 
 • Suối – kênh có thảm cây cỏ giúp lưu và thoát nước. 
 • Hồ chứa – lưu trữ nước dư sau mưa và thải nước ra chậm rãi. 

SuDS nhắm đến việc mô phỏng các quy trình thoát nước tự nhiên bằng cách quản lý nước chảy gần nơi mưa rơi và thải chậm rãi vào môi trường hoặc hệ thống thoát nước. Điều này giảm nguy cơ lũ lụt ở hạ lưu đồng thời cải thiện chất lượng nước.

Suds
Nguyên lý làm việc của hệ thống thoát nước bền vững

3. SuDS ở England 

Mặc dù SuDS đã được khuyến nghị cho các dự án mới ở England, chúng không bắt buộc ngoại trừ một số trường hợp. Tuy nhiên, hướng dẫn quy hoạch cập nhật hiện nay nêu rõ rằng SuDS phải được cung cấp cho các dự án quy mô lớn trừ khi chứng minh rằng việc này không phù hợp.

Thay đổi này sẽ không làm thay đổi một cách đáng kể, vì hầu hết các dự án xây dựng lớn đã tính đến SuDS từ giai đoạn thiết kế. Chính sách quy hoạch yêu cầu SuDS và các tiêu chuẩn quốc gia đã tồn tại từ trước, vì vậy các nhà phát triển đã quen thuộc với việc thiết kế và xây dựng phù hợp. Tuy nhiên, yêu cầu pháp lý này củng cố các yêu cầu này và đảm bảo rằng SuDS được xem xét ở mọi nơi.

4. Ý Nghĩa Đối Với Ngành Xây Dựng 

Việc bắt buộc sử dụng SuDS mang lại một số lợi ích cho ngành xây dựng ở Vương Quốc Anh:

 • Rõ ràng trách nhiệm – các nhà phát triển bây giờ phải luôn xem xét SuDS thay vì coi chúng là lựa chọn. 
 • Các cơ quan địa phương cũng có thể thực hiện bắt buộc SuDS một cách nhất quán hơn. 
 • Cơ hội công bằng – với SuDS được yêu cầu cho tất cả các dự án, các nhà phát triển biết rằng họ sẽ không bị cạnh tranh từ những đối thủ không áp dụng. 
 • Kinh nghiệm thiết kế – việc sử dụng rộng rãi SuDS dẫn đến nhiều kinh nghiệm hơn về các kỹ thuật thoát nước bền vững trong ngành. 
 • Động lực đổi mới – các nhà phát triển phải liên tục hoàn thiện thiết kế để đáp ứng nhu cầu thoát nước tại hiện trường, thúc đẩy sáng tạo. 
 • Uy tín – việc sử dụng SuDS chứng tỏ cam kết với bền vững, nâng cao uy tín của một công ty. 
 • Yêu cầu sử dụng SuDS cho các dự án mới ở England đưa phần này của Vương Quốc Anh lên tốc độ với Wales và Scotland. 
 • Mặc dù SuDS đã được sử dụng rộng rãi, yêu cầu pháp lý đảm bảo rằng thoát nước bền vững được xem xét ở mọi nơi.

Điều này tạo ra một thị trường công bằng hơn trong khi cho phép ngành xây dựng xây dựng kỹ năng chuyên môn và thúc đẩy đổi mới trong quản lý nước mặt. Tổng quát, SuDS bắt buộc đại diện cho một bước tiến tích cực hướng tới sự phát triển bền vững hơn và khả năng chống lũ lụt cải thiện.

Click vào đây để tham khảo giải pháp vỉ nhựa trong bộ giải pháp thoát nước bền vững: https://hatangxanh.vn/san-pham/vi-nhua/

Tham gia diễn đàn Xây dựng Việt Nam Xanh: https://buildgreen.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *