Vỉ thoát nước ngầm Jupicell 333x333x30mm

Vỉ nhựa thoát nước ngầm Jupicell 333x333x30mm – sản phẩm đăng ký thương hiệu bởi Greencorp – hàng Việt Nam chất lượng cao

➡️ Bề mặt rỗng thoáng: 67%

➡️ Ruột rỗng thoáng: 96%.

➡️ Khả năng chịu nhiệt: từ -200°C tới 120ºC

➡️ Khả năng thoát nước nhanh: 16,5l/m.s

➡️ Tích hợp ngàm âm, khoá ngầm: tích hợp sẵn

➡️ Bảo vệ lớp chống thấm: Có kháng hoá chất và vi sinh

➡️ Không bị ảnh hưởng bởi vi sinh và nấm mốc. Kháng được dầu, axit, kiềm và nhựa đường

➡️ Thiết kế đa năng, cơ động, dễ dàng lắp đặt và tiết kiệm nhân công

➡️ Nhẹ, chịu tảo trọng cao, hiệu suất làm việc cao

➡️ Bền vững và thân thiện với môi trường

Tải Catalogue tổng hợp của Greencorp để tham khác đầy đủ các giải pháp

Tải Catalogue của vỉ nhựa thoát nước ngầm toàn phần JupiCell300

 Tải Catalogue của vỉ nhựa thoát nước ngầm toàn phần JupiCell500

Link tham khảo thêm sản phẩm vỉ nhựa thoát nước ngầm Jupicell kích thước 500x500x30mm: https://hatangxanh.vn/san-pham/vi-nhua-thoat-nuoc-ngam-500x500x30mm/