Tấm thoát nước ngầm Jupicell 500x500x30mm

Vỉ nhựa thoát nước ngầm Jupicell 500x500x30mm – sản phẩm đăng ký thương hiệu bởi Greencorp – hàng Việt Nam chất lượng cao

Tiếp nối thành công của sản phẩm Tấm thoát nước ngầm JupiCell-01 với kích thước thông dụng 333x333x30mm, đồng thời đáp ứng yêu cầu cao hơn của các dự án đòi hỏi sản phẩm có thiết kế độ rỗng thoáng lớn hơn và chịu tải trọng cao hơn, Greensolution Việt Nam đã sản xuất Tấm thoát nước JupiCell 500x500x30mm với các ưu điểm nội bật so với các sản phẩm cùng loại:

  • Thi công nhanh 50%
  • Đỗ rỗng thoáng cao hơn 15%
  • Trọng lượng nhẹ hơn 20% 
  • Độ chịu tải cao hơn 20%

Tải Catalogue tổng hợp của Greencorp để tham khác đầy đủ các giải pháp

Tải Catalogue của vỉ nhựa thoát nước ngầm toàn phần JupiCell300

 Tải Catalogue của vỉ nhựa thoát nước ngầm toàn phần JupiCell500

Link tham khảo thêm sản phẩm vỉ nhựa thoát nước ngầm Jupicell- 01 kích thước 333x333x30mm: https://hatangxanh.vn/san-pham/vi-nhua-thoat-nuoc/