Cấu kiện tạo rỗng bể ngầm Jupitank

Hệ tiêu nước mưa, tích ngước ngầm và cống thoát ngầm Jupitank
➡️ Là sản phẩm của Greecorp – hàng Việt Nam chất lượng cao xuất khẩu quốc tế
➡️ Được sản xuất từ nhựa PP chất lượng tốt, chiu tải lên tới 28 T/m2
➡️ Có khả năng tạo rỗng 95%, tích nước ~200 lít/cấu kiên
➡️ Khả năng kháng sinh hoá rất tốt, dải chịu nhiệt lên tới 55°C. Ứng dụng cho các giải pháp sau:

  • Thu nước mưa để bổ sung cho mạch nước ngầm
  • Thu hồi nước mưa tái sử dụng
  • Tích nước, giảm xói mòn
  • Cống rãnh thoát ngầm
  • Tạo hình cảnh quan mục đích giảm trọng lượng bản thân kết cấu như vườn trên mái, taluy cảnh quan giật cấp…